Tid for sjøsetting

Da er båtsesongen for 2021 straks igang og det nærmer seg utsett av båt for mange av oss. Båtforrenigen arrangerer 2 felles utsett med kranløft fra Hermansen Kran & Transport på følgende dager.

Lørdag 24.04.2021 kl 0900

Lørdag 08.05.2021 kl 0900

Vi vil gjerne ha oversikt over hvor mange som kommer på de ulike dagene så fint hvis dere kan skrive dere på listen som henger i oppslagstavlen på den røde boden nede i Kastebukta. Hvis du ikke har muligheten til å skrive deg på listen kan du alternativt gi beskjed direkte til Oddvar Kleivane på tlf:41415290