NB! Årsmøte 2021 flyttet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

På grunn av problemer med å finne et passende lokale i disse corona tider har vi blitt tvunget til å flytte litt på årsmøtet. Du innkalles med dette på nytt til årsmøte i Ulefoss båtforening tirsdag 4. mai 2021 kl. 1900. Årsmøtet avholdes på Spiseriet Øvre Verket .

På grunn av dagens situasjon med covid 19 må vi i år be om at folk melder seg på slik at vi har full kontroll på hvem som kommer og at vi ikke blir for mange i forhold til å kunne klare å overholde smitteverns reglene i kommunen. Hvis situasjonen forverrer seg så kan det hende vi må utsette årsmøtet . Meld deg på med å sende en e-post eller tekstmelding til Stian Westheim. NB! Påmeldings frist Søndag 02.05.2021

E-post: stian.westheim@wavin.com

Eller tlf: 40913844

Saksliste:

  1. Valg av dirigent.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  4. Godkjenning av årsberetning/informasjon fra styret.
  5. Godkjenning av regnskap.
  6. Godkjenning av budsjett
  7. Innkomne forslag.
  8. Fastsettelse av kontingenter og avgifter.
  9. Valg

Eventuelle forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 16. april. Forslag sendes Stian Westheim, bergegata 11, 3830 Ulefoss eller pr. E-post til stian.westheim@wavin.com

Innkomne forslag legges ut på nettsiden vår 26. mars – www.ulefossbaatforening.no

Det vil bli servert pizza etter årsmøtet.

Vel møtt!

Styret

Får å laste ned innkallingen trykk her.