Årsmøte 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

Du innkalles med dette til årsmøte i Ulefoss båtforening fredag 30. april 2021 kl. 1900. Årsmøtet avholdes på Moen Gård.

På grunn av dagens situasjon med covid 19 må vi i år be om at folk melder seg på slik at vi har full kontroll på hvem som kommer og at vi ikke blir for mange i forhold til å kunne klare å overholde smitteverns reglene i kommunen. Hvis situasjonen forverrer seg så kan det hende vi må utsette årsmøtet . Meld deg på med å sende en e-post eller tekstmelding til Stian Westheim.

E-post: stian.westheim@wavin.com

Eller tlf: 40913844

Saksliste:

  1. Valg av dirigent.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  4. Godkjenning av årsberetning/informasjon fra styret.
  5. Godkjenning av regnskap.
  6. Godkjenning av budsjett
  7. Innkomne forslag.
  8. Fastsettelse av kontingenter og avgifter.
  9. Valg

Eventuelle forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 16. april. Forslag sendes Stian Westheim, bergegata 11, 3830 Ulefoss eller pr. E-post til stian.westheim@wavin.com

Innkomne forslag legges ut på nettsiden vår 23. mars – www.ulefossbaatforening.no

Det vil bli servert Lapskaus etter årsmøtet.

Vel møtt!

Styret

Får å laste ned innkallingen trykk her.