Kastebukta

Kastebukta er den største båthavna til Ulefoss båtforening. Totalt er det her 134 stk båtplasser med stort og smått. Her har vi også vinteropplag av båter. Vinteren 2019-2020 har vi 67 stk båter i opplag på land og 3 stk i vannet.

Hvis du ønsker vinterstrøm i båten din er det også mulighet for det. Ta da kontakt med havnesjefen og han vil da tildele deg en kontakt. Strømmåler vil bli avlest når du kobler deg til og fra slik at du bare betaler for forbruket + tilkoblingsavgiften

Båthavnen er sperret av med en GSM styrt bom. For å få tilgang til bommen må du være medlem i Ulefoss båtforrening og nummeret ditt må registreres i bommen for at du skal kunne ringe å åpne bommen.

Telefon nummer til bommen er +47580009911791

Båthavnen er i dag kameraovervåket for å unngå herverk og tyveri.