Velkommen til Ulefoss båtforrening

Ulefoss båtforrening drifter i dag 3 båthavner. Kastebuka, Ulefoss brygge og Torsnes. Disse 3 havnene utgjør totalt 183 båtplasser. Alle båthavnene ligger i Norsjø i nær tilknyttning til Ulefoss. Vi har også god plass til vinterlagring av båter i Kastebukta.

Båthavnene er sikkret med video overvåkning.

 • Båtutsett 2023
  Årets felles sjøsetting av båter skjer på følgende datoer: Lørdag 6. mai kl. 09:00 for båter inntil 34 fot som løftes med lastebilkran Tirsdag
 • Årsmøte 2024
  Du er herved invitert til årsmøte i Ulefoss båtforening onsdag 20. mars 2024 kl. 1900. Årsmøtet avholdes på Frivilligheten på Ulefossenteret. Saksliste: Eventuelle forslag
 • Opptak av båter 2022
  Det blir arrangert 3 løft hvor 1 er med bobilkran og 2 med lastebil kran. Alle som skal være med må skrive seg på
 • Sjøsetting av båter intill 34 fot 2022
  Båtforreningen arrangerer i år som i fjor 2 dager med lastebil kranløft fra Hermansen Kran & Transport . Alle som skal være med må
 • Sjøsetting STORE BÅTER 2022
  Onsdag 4/5 kl 0830 kommer det en mobilkran fra Kranringen til Kastebukta for løfting av båter over 34 fot. Skriv dere på listen som