Velkommen til Ulefoss båtforrening

Ulefoss båtforrening drifter i dag 3 båthavner. Kastebuka, Ulefoss brygge og Torsnes. Disse 3 havnene utgjør totalt 181 båtplasser. Alle båthavnene ligger i Norsjø i nær tilknyttning til Ulefoss. Vi har også god plass til vinterlagring av båter i Kastebukta.

Båthavnene er sikkret med video overvåkning.

  • Båt opptak høst 2020
    Da er båtsesongen for 2020 snart på hell og det nærmer seg opptak av båt for de fleste av oss. Båtforrenigen arrangerer 2 felles … Les mer
  • Tid for sjøsetting
    Det er i år satt opp 2 dager for felles løfting av båter i Kastebukta. Lørdag 25.04.2020 kl 0900 Lørdag 23.05.2020 kl 0900
  • Ny nettside
    Velkommen til vår nye nettside. Vi skal jobbe med å lage en informativ plattform, hvor det er lett å holde seg oppdatert på hva … Les mer