Forslag til årsmøtet 2022

FORSLAG 1 – Ekstra punkt i vedtektene om ansvar

Styret ønsker å ha med et ekstra punkt i vedtektene om ansvar.

Forslag til tekst:

§18 Ansvar
Utleier har ansvar for løpende og forsvarlig vedlikehold av bryggeanlegget.

Utleier inspiserer bryggeanlegget jevnlig, og da med formål å registrere eventuelle skader og uregelmessigheter på anlegg og båter, fortøynings og flytesvikt, utløste tyverialarmer og lignende slik at båteier kan varsles om forholdene.

Utleier har imidlertid intet ansvar for skader påført leietakers båter eller tilhørende utstyr beliggende i bryggeanlegget.

Dersom leietaker, eller noe han har ansvaret for, forsettlig eller uaktsomt forårsaker skade på bryggeanlegget, plikter han å erstatte skaden etter takst

Styret

Hvis du ønsker å laste ned forslag trykk her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *