Forslag til årsmøtet 2021

FORSLAG 1 – Endring av vedtektene §2  Ledelse

Styret ønsker å fjerne posten Kasserer i fra styret. Styret mener at dette er et verv som ikke lengre er påkrevd i og med at vi benytter en regnskapsfører til jobben. Jobben som Kasserer har hatt med å hente post i postboksen og se over regninger, kvitere på disse og overlate de til regnskapsfører blir flyttet til leder og nestleder i styret.

Dagens tekst i vedtektene:

§2 Ledelse
Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer: formann , nestformann, sekretær, kasserer og tre havnesjefer, samt to varamenn.
Styret velges på det ordinære årsmøtet for to år av gangen, dog slik at fire og tre medlemmer forlater styret annet hvert år. Formann og nestformann må ikke forlate styret samme år.
(Revidert på årsmøtet 18.02.2011).

Ny tekst i vedtektene:

§2 Ledelse
Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer: formann , nestformann, sekretær og tre havnesjefer, samt to varamenn. Leder og nestleder tar seg av oppgaver som må videre føres til regnskapsfører.
Styret velges på det ordinære årsmøtet for to år av gangen, dog slik at tre og tre medlemmer forlater styret annet hvert år. Formann og nestformann må ikke forlate styret samme år.
(Revidert på årsmøtet 04.05.2021).

FORSLAG 2 – Endring av vedtektene §6  Faste komitèer 

Styret foreslår å redusere havnekomitè til 2 personer.

Dagens tekst i vedtektene:

§6  Faste komitèer 
Under styret sorterer følgende faste komitèer som på årsmøtet velges for 2 år av gangen:

1: Havnekomitè bestående av 3 medlemmer i tillegg til havnesjefen.

Det året som havnesjefen i Kastebukta byttes, byttes det kun 1 stk havnekomitè medlem. Neste år byttes det 2 medlemmer i Havnekomitèen.


2: Valgkomitè bestående av formann og to medlemmer.

Det året det byttes 2 medlemmer i Havnekomitèen byttes det 1 medlem i Valgkomitèen. Neste år byttes det 2 medlemmer i Valgkomitèen.                                                           

(Revidert på årsmøtet 24.03.2015).

Ny tekst i vedtektene:

§6  Faste komitèer 
Under styret sorterer følgende faste komitèer som på årsmøtet velges for 2 år av gangen:

1: Havnekomitè bestående av 2 medlemmer i tillegg til havnesjefen.

Det skal være kun 1 stk havnekomitè medlem på valg av gangen.


2: Valgkomitè bestående av formann og to medlemmer.

Ett år byttes det 1 medlem i Valgkomitèen. Neste år byttes det 2 medlemmer i Valgkomitèen.                 

(Revidert på årsmøtet 04.05.2021).

FORSLAG 3 – ENDRING AV HAVNEAVGIFT

Etter flere store oppgraderinger av anleggene våre mener vi det nå er riktig å øke havneavgiften i fra 1700 til 2000kr. Havneavgiften ble sist endret fra 1600 til 1700kr på årsmøtet i 2016

For å laste nedforslagene trykk her

Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *