Forsiden Regnskap og budsjetter Priser og avgifter gjeldende fra 25.03.2014
Priser og avgifter gjeldende fra 25.03.2014 PDF Skriv ut E-post

Medlemsavgift                           kr 300,-

Havneavgift                               kr 1600,-

Opptak                                       kr 800,-

Utsett                                         kr 900,-

Heve/senke mast på seilbåt        kr 150,-

Opplag                                        kr 800,-

Nøkkel/registrering bom             kr 400,-

Tilkobling av vinterstrøm             kr 500,-

Innskudd båtplasser:

2,5m bredde m/u fortøyningsbom                        kr 10 000,-

3m bredde og 6m utrigger med gangbane            kr 15 000,-

3,5m bredde og 8m utrigger med gangbane         kr 18 000,-

4,5m bredde og 8m utrigger med gangbane         kr 25 000,-

4,5m bredde og10m utrigger med gangbane         kr 35 000,-

Straffegebyr:

Sperring for andre medlemmer ved opptaks brygga       kr 500,-

Etter påkrav om å ikke bruke skikkelige fortøyninger     kr 500,-

Manglende frammøte på dugnad                                    kr 500,-

Purregebyr i forbindelse med sen innbetaling av

havneavgift, kranløft, opplag og medlemsavgift             kr 65,-

NB! I følge paragraf 11 i vedtektene kan styret ekskludere medlemmer som etter påkrav ikke betaler kontingenter og avgifter.

Sist oppdatert søndag 11. oktober 2015 21:38