Forsiden Referater Referat årsmøte 2014
Referat årsmøte 2014 PDF Skriv ut E-post

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening

25.03.14 kl. 19.00 på Vertshuset Ulefoss

 

20 medlemmer tilstede

  

  

1: Valg av dirigent

Årsmøtet valgte enstemmig Nils Olav Henriksen til møte dirigent.

 

2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen ble godkjent uten merknader

 

3: Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

Årsmøte valgte enstemmig Knut Arne Heisholt og Anders Solheim til å underskrive protokoll.

 

4: Godkjenning av årsberetning

Leder leser årsberetningen. En kommentar fra et medlem er kostnaden på bommen. Leder orienterer at bommen er blitt nesten blir montert vederlagsfritt etter at leder har hatt god dialog med kommunen. Svaret ble godkjent.

 

5: Godkjenning av regnskap

Kasserer informerte om regnskapet. Et medlem har spørsmål vedr. opplagspris. Det forklares og blir godkjent. Kasserer oppfordres til å forhandle innskuddsrente med Sparebank1 Telemark.

 

6: Godkjenning av budsjett

Kasserer informerte om regnskapet. Godkjent uten merknader.

7: Innkomne forslag

 

A: Nye båtplass kategorier

Utvidelse av brygger og etablere 2 nye båtplass kategorier

  8 m uteligger 4,5 meter bredde, innskudd kr 25’000,- med gangbane

10 m uteligger 4,5 meter bredde, innskudd kr 35’000,- med gangbane

Det kommer motsigelser mot forslaget. Årsmøtet mener styret bør følge reglementet å fjerne medlemmer som ikke benytter sin plass løpet av 3 år. Det er havnesjefen som skal følge opp dette. Årsmøtet har ikke forslag på hvordan dette skal følges opp. En mulighet er å ringe medlemmer som har båtplass og spørre om de benytter plassen sin i løpet av sesongen. Styret begrunner utbyggingen med at det pr. d.d. ikke er ledige båtplasser i foreningen og at en utbygging må til. I tillegg har styret fått nyss i at det er flere som ønsker større båt.

Årsmøtet godkjenner at styret iverksetter utbygging

 

B: Endre avgift vinterstrøm

Endre påkoblingsavgift i vinterstrøm skap til kr 500,- Dette pga. prosjektet ble rimeligere enn først antatt.

Årsmøtet stiller seg uforstående til å senke påkoblingsavgiften. De argumenterer med at avgifter generelt ikke går ned.

Styret får gjennomslag for forslaget.

 

C: Etablere lån

Styret ønske å etablere ett lån på inntil 400’000 kr ifm. med utbygging av ny pir og båtplasser i Kastebukta.

Årsmøtet godtar at foreningen etablere lån.

 

D: Avgifter

Styret ønsker ikke å øke innskudd og havneavgift for 2014

Enestemmig godtatt

 

8: Fastsetting av kontingenter og avgifter

Kontingenter og avgifter for blir uendret.

 

9: Valg

Styret og komitéer for 2014

 

Leder                               Hans Ove Borgen                 (ikke på valg – 1 år igjen)

Nest leder                        Stian Westheim                    enstemmig valgt for 2 år

Kasserer                           Hans Olav Kastodden           (ikke på valg – 1 år igjen)

Sekretær                          Stian Ringsevjen                  enstemmig valgt for 2 år

1. varamedlem                  Trond Arne Grindem             (ikke på valg – 1 år igjen)

2. varamedlem                  Jens Henning F. Lunden        enstemmig valgt for 2 år 

  

Havnesjefer:

Kastebukta                       Kjeld Stub-Jakobsen             enstemmig valgt for 2 år

Torsnes                            Lasse Pershaug                    enstemmig valgt for 2 år

Ulefoss Brygge                  Kent Inge Dahl                     enstemmig valgt for 1 år

 

Havnekomité (alle for 1 år)

Oddvar Kleivane, Tor Ove Ramtoft og Sven Erik Andersen

 

Valgkomité (alle for 1 år)

Erik Røimål, Henrik Salomonsen og Håvard Øygarden

  

Referent: Ken-Willy Røberg

Sist oppdatert onsdag 26. mars 2014 12:01