Forsiden Referater Referat styremøte 04.03.14
Referat styremøte 04.03.14 PDF Skriv ut E-post

STYREMØTE TIRSDAG 4. MARS 2014

 

Tilstede:

Hans Ove, Ken-Willy, Trond Arne, Stian, Lasse, Oddvar og Hans Olaf

 

Fravær:

Ronny, Vegard, Sven Erik, Bjørn Henning og Halvor

 

SAK 1: UTBYGGING OG VEDLIKEHOLD AV BRYGGEANLEGG I KASTEBUKTA

Kastebukta har pr. d.d. ikke ledige båtplasser og flere båtplasser som er i dårlig forfatning. Styret ønsker å utvide antall båtplasser og reparere de dårlige plassene. Dette eren stor investering som vil gjøre anlegget mer attraktivt, samt at det er tilrettelagt for større båter. I dag er det ikke båtplasser som kan ta imot større båter som ønsker plass. Styret har innhentet tilbud og vil legge dette frem på årsmøtet.

 

SAK 2: FORSLAG TIL ÅRSMØTE

Styret har flere forslag til årsmøte, disse blir lagt ut på nettsiden innen 18. mars.

Styret ønsker å fjerne mulighet til å arve båtplass med gyldighet fra årsmøtet 2014. Styret begrunner dette med at vi ønsker at alle som har båtplass skal betale samme innskudd som andre medlemmer. Innskudd varierer med størrelse på båtplassen. De som har båtplass med lavere innskudd fra mange år tilbake har pr. d.d. samme rettigheter på vedlikehold som de som nylig har kjøp båtplass. Dette mener styret er noe urettferdig i forhold til andre medlemmer.

 

Forslag 1

Utvidelse av brygger og etablere 2 nye båtplass kategorier

   8 m uteligger 4,5 meter bredde, innskudd kr 25’000,- med gangbane

10 m uteligger 4,5 meter bredde, innskudd kr 35’000,- med gangbane

 

Forslag 2

Endre påkoblingsavgift i vinterstrøm skap til kr 500,- Dette pga. prosjektet ble rimeligere enn først antatt.

 

Forslag 3

Styret ønske å etablere ett lån på inntil 400’000 kr ifm. med utbygging av båtplasser i Kastebukta

 

Forslag 4

Styret ønsker ikke å øke innskudd og havneavgift for 2014

 

 

Referent

Ken-Willy Røberg

Sist oppdatert tirsdag 18. mars 2014 07:44