Forsiden Referater Referat styremøte 04.02.14
Referat styremøte 04.02.14 PDF Skriv ut E-post

STYREMØTE TIRSDAG 4. FEBRUAR 2014

 

Tilstede:

Hans Ove, Ken-Willy, Lasse, Oddvar, Stian og Hans Olaf

Fravær:

Ronny, Sven Erik , Bjørn Henning, Vegard, Trond Arne og Halvor

  

SAK 1: BUDSJETT 2014

Det gjøres noen endring. Styret er enig om budsjett for 2014. Nytt budsjett legges frem på årsmøte.

 

SAK 2: ÅRSMØTE 2014

Årsmøte er bestemt til tirsdag 25. Mars kl. 19.00 og avholdes på Vertshuset Ulefoss. Hans Ove bestiller lokale.

 

SAK 3: HENSTILLINGER FRA STYRET TIL ÅRSMØTE

Styret ønsker å utvide bryggeanlegget i Kastebukta med flere flytebrygger langs fjellet.

 

SAK 4: FORSLAG TIL ÅRSMØTE

Medlemmer som har forslag til årsmøte må være styret i hende innen 11. Mars. Forslag sendes pr. brev eller e-post.

 

Referent

Ken-Willy Røberg