Forsiden Referater Referat styremøte 21.01.14
Referat styremøte 21.01.14 PDF Skriv ut E-post

STYREMØTE TIRSDAG 21. JANUAR 2014

 

Tilstede:

Hans Ove, Ken-Willy, Lasse, Oddvar, Stian, Vegard, Hans Olaf og Trond Arne

Fravær:

Ronny, Sven Erik , Bjørn Henning og Halvor

 

SAK 1: UTBEDRING KASTEBUKTA

SW har undersøkt hva det koster å utbedre/bygge ut med flere båtplasser i Kastebukta. Dette pga av den økende etterspørselen etter båtplasser for nye medlemmer og gamle medlemmer som ønsker større plass. Styret legger frem ett prosjekt med kostnadsoverslag på årsmøtet.

 

SAK 2: FREMDRIFT KASTEBUKTA

Vi har fått nytt toalett og bommen er ikke montert. Dette pga POM ikke er helt ferdig med sitt prosjekt. Bommen blir programmert med telefonnummer til de medlemmene som har båt i Kastebukta. Et styremedlem vil få ansvar for å oppdatere adgangslistene.

 

SAK 3: ÅRSMØTE 2014

Årsmøte er satt til onsdag 26. mars kl. 19.00 på Vertshuset Ulefoss. Hans Ove bestiller lokale.

  

 

Referent

Ken-Willy Røberg