Forsiden Referater Referat styremøte 01.10.13
Referat styremøte 01.10.13 PDF Skriv ut E-post

STYREMØTE TIRSDAG 1. OKTOBER 2013


Tilstede:

Hans Ove, Ken-Willy, Halvor, Lasse, Oddvar, Stian, Vegard, Ronny og Trond Arne

Fravær:

Hans Olaf, Sven Erik

 

SAK 1: ØKONOMI

Foreningen har ca. kr 211’000,- på konto og utestående fordringer på ca. kr 50’000. Det utestående er havneavgifter, båtplasser og støttemedlemmer. Det skal sendes ut et varsel til støttemedlemmer. De som ikke betaler strykes av listene. Båtforeningen sendte ut purring med forfall 16. September. De som ikke har betalt mister sin båtplass neste sesong.

 

SAK 2: BOM I KASTEBUKTA

Hans Ove bestiller bom til veien ned til Kastebukta. Den monteres så snart kommunene ”passerer”

 

SAK 3: OPPARBEIDELSE AV AREAL I KASTEBUKTA

Det er forslag om å opparbeide areal i Kastebukta og få flere opplags plasser. Det er tenkt å gjøre det på samme måte som Per Ole Moen gjorde tidligere i år. Dessuten er det forslag om å bruke overskudds-sprengt stein til å fylle langs kanten og evt. mot fjellet på Romnes siden.

 

SAK 4: INVESTERINGER - BÅTPLASSER

Det er forslag om å utvide båtplasser i Kastebukta, da til større båter. Stian sjekker priser og kostander ifbm. med utbyggingen, og legger frem ett forslag til styret.

 

 

Referent

Ken-Willy Røberg

Sist oppdatert onsdag 05. februar 2014 10:55