Forsiden Referater Referat styremøte 12.03.13
Referat styremøte 12.03.13 PDF Skriv ut E-post

STYREMØTE TIRSDAG 12. MARS 2013

Tilstede:

Hans Ove, Ken-Willy, Oddvar, Stian, Ronny, Sven Erik, Hans Olaf og Trond Arne

Fravær:

Halvor, Bjørn Henning, Vegard og Lasse

SAK 1: MUDRING I KASTEBUKTA

Det er mottatt papirer fra fylkesmannen vedr. muring i Kastebukta. Stian orienterer seg med teknisk etat i Nome kommune og Fylkesmannen, samt innhenter priser. Hans Ove inviterer kommunen til neste styremøte slik at de kan orientere om sitt prosjekt.

SAK 2: VINTERSTRØM

Det er kommet inn priser på strømskap, det må sjekkes mer om lengde på frittliggende strømledinger inn til båtene. Hans Ove følger oppsaken.