Forsiden Referater Referat styremøte 15.01.13
Referat styremøte 15.01.13 PDF Skriv ut E-post

STYREMØTE TIRSDAG 15. JANUAR 2013

 

Tilstede:

Hans Ove, Ken-Willy, Lasse, Oddvar, Øystein, Stian, Vegard, Sven Erik og Trond Arne

Fravær:

Ronny og Halvor

 

SAK 1: Budsjett

Det gjøres noen endring. Styret er enig om budsjett for 2013. Nytt budsjett legges frem på årsmøte.

 

SAK 2: Årsmøte 2013

Årsmøte er bestemt til fredag 1. mars og avholdes på Vertshuset Ulefoss kl 19.00. Hans Ove bestiller lokale.

 

SAK 3: Henstillinger fra styre til årsmøte

1:

Styret henstiller til å øke innskuddet for båtplass for eksisterende medlemmer til dagens innskuddsbeløp. Hans Ove informerer på årsmøtet.

2:

Styret ønsker å etablere vinterstrøm i Kastebukta. Dette er et strømskap med egen måler for hvert enkelt strøm uttak.

 

SAK 4: Forslag til årsmøte

Medlemmer som har forslag til årsmøte må være styret i hende innen 15. Februar. Forslag sendes pr. brev eller e-post.