Forsiden Referater Referat styremøte 19.09.12
Referat styremøte 19.09.12 PDF Skriv ut E-post

STYREMØTE 19. SEPTEMBER 2012

 

Tilstede

Hans Ove Borgen, Sven Erik Andersen, Bjørn Henning Nilsen, Oddvar Kleivane, Øystein Øvervall, Ronny Mogen, Lasse Pershaug og Ken-Willy Røberg

 

Fravær

Trond Arne Grindem og Stian Westheim

 

Sak 1: Fremdrift Kastebukta, dugnader, hva er gjort og hva bør prioriteres 

 

Ikke helt ferdig med strøm og vann. Dette blir ferdig utover høsten. Det er utført 3 dugnader med det gjenstår noen, f. eks. tre og buske rydding langs veien. Det forslag om at noen stiller med egnet redskap for å ta dette. Statens Vegvesen skal også rydde langs RV36 og vil da fjerne noen trær og busker.

Sven Erik kaller inn til høstdugnad, helst på en lørdag. Det er ønske om bevertning under dugnaden, noe lett å spise og drikke. Dette trekker flere frivillige til dugnaden samt at det blir mer sosialt.

 

Sak 2: Båtplasser Ulefoss Brygge

 

Det er kommet inn forslag om småbåtplasser på baksiden av brygga. Hans Ove har fått et godt tilbud på uteliggere. Disse er skråstilt på 30 grader og 6 meter lang. De er beregnet for Skjærgårdsjeeper ect. opp til ca 20 fot. Det skal vær plass til ca. 10 - 12 båter. Vi må se på evt. ventelister før dette blir videre planlagt.

 

Sak 3: Informasjon fra kommunen.

 

Det er nå gitt klarsignal for bygging på tomta langs rv. 36 og i den forbindelse skal kommunen anlegge ett pumpeanlegg ved Kastebukta. Senere kommer det et nasjonalt krav om vaskeplass for båter som skal vaskes ren for bunnstoff ect. I den forbindelse bør vi samarbeide med kommunen om plassering av pumpehuset slik at vi kan koble på ifm. vaskeplassen og dens plassering. Kravet er et mer miljøvennlig opptak og vinterlagring av båter.

 

Sak 4: Parkeringsplass v/Kastebukta


Nome Kommune har tatt kontakt om å få bygge en parkeringsplass ved fjellknausen på Kastet siden. Kommunen står for alle kostnader. Dette er en del av Kastebukta som vi ikke bruker og styret sier at dette er i orden og at kommune kan iverksette.

 

Sak 5: Torsnes brygge


Det har i år vært store oppgraderinger på brygge anlegget på Torsnes. Lasse sier at han er nesten i mål. Det gjenstår kun en uteligger som skal monteres. Dette er nå blitt ett flott anlegg.

 

Sak 6: Båtplasser og ventelister


Øystein informerer om at det er kommet inn noen depositum og noen utbetalt, samt ventelisten skal være i null.

Hans Ove undersøker med Stian om en komplett båtplassoversikt.

 

Sak 7: Annet

 

Vinterstrøm i Kastebukta er fortsatt et tema. Det er ønske fra styrets medlemmer at foreningen investerer i et strømskap med 24 uttak. I flg. Beregninger vil det bli en inntektskilde for båtforening på sikt. Det kom forslag om at Kent Lie bør få ansvar for å utarbeide dette mer.

------------------------------------------------------------------

Neste styremøte er onsdag 31. Oktober kl 18.30, vel møtt !

Sist oppdatert torsdag 25. oktober 2012 12:53