Forsiden Referater Referat styremøte 21.05.12
Referat styremøte 21.05.12 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

 

Mandag 21. mai 2012

 

Tilstede:

Hans Ove Borgen, Bjørn Henning Nilsen, Trond Arne Grindhem, Oddvar Kleivane, Lasse Pershaug, Øystein Øvervall, Stian Westheim, Gry Anne Torgersen og Ken-Willy Røberg

 

Forfall:

Ronny Mogen, Sven Erik Andersen og Halvor Bråten

 

SAK 1 – FREMDRIFT KASTEBUKTA, VENTELISTER OG DUGNADER

Oddvar, Bjørn Henning og Stian jobber fortsatt med strøm og vann til bryggene. Det er gjort undersøkelser vedr. pris på vannrør og strømkabler. Oddvar har vært i kontakt med Nome elektro vedr. hva som er godkjent materiell. Vi får legge dette og koble selv (så langt vi tørr). Nome Elektro skal godkjenne etter på. Det er satt av ca kr 150.000,- til arbeidet og generelt vedlikehold i Kastebukta. Stian skal grave de grøftene som trengs. Vi må kun betale for frakt og diesel på graver’n. Hans Ove gir de ”Go” for å gjøre saken ferdig. Pr. dags dato finnes det ingen skriftlige ventelister. Stian jobber med å få oversikt over alle plassene i Kastebukta og lage en god oversikt. Når denne oversikten er klar er det ingen på venteliste i Kastebukta pr. d.d., de som har henvendt seg får plass.

 

Havnesjef kaller inn til dugnad når alle båtene er på vannet.

  

SAK 2 – BÅTPLASSER ULEFOSS OG DUGNADER

Det er ingen ledige båtplasser v/ Ulefoss brygge. Hans Ove skal se på brukte uteligger som er til salgs i Lunde og vurdere å kjøpe disse for senere bruk. 

 

Havnesjef kaller inn til dugnad.

 

SAK 3 – NYE BRYGGER TORSNES / DUGANDER

Lasse har bestilt deler til de nye båtplassene. Disse har ikke kommet enda. Han har også purret på leverandør uten hell. Han gir beskjed når disse er kommet og klar til montering.

 

Havnesjef kaller inn til dugnad etter hvert.

 

SAK 4 – ÅRLIG PENSJONIST TUR

Den årlige pensjonist- og Ribo turen til Norsjø ferieland i samarbeid med veteranbilklubben går av stabelen torsdag 28. Juni kl 18.00 (Hans Ove sjekker eksakt tilspunkt). Oddvar kjører med sin båt, Hans Ove ringer og hører om flere kan kjøre med sine båter. Det bør være ca 4 båter. Her kjører noen av pensjonistene båt den veien og bil tilbake. Det blir mulighet for middag på Norsjø ferieland før vi bytter bil/båt slik at de får oppleve begge deler.

   

SAK 5 – NY MØTE DATO

Ingen ny dato satt, Hans Ove kaller inn senere

 

 

Referent: Ken-Willy Røberg

Sist oppdatert mandag 28. mai 2012 20:04