Forsiden Referater Referat styremøte 06.03.12
Referat styremøte 06.03.12 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

Tirsdag 6.mars 2012

 

Til stede: Hans Ove Borgen, Trond Arne Grindem, Reidar Holte, Øystein Øvervall, Gunnar Pedersen, Lasse Pershaug, Elisabeth Ljosåk

Forfall: Halvor Braathen,  Roar Kaasin

 

Sak 1          Årsmøtet

Det har ikke kommet noen forslag som skal fremmes på årsmøtet fra medlemmer til styret.

Styret fremmer følgende forslag:

Møtegodtgjørelse for styret: kr.300,- for formann, sekretær og leder, kr. 200,- for øvrige styremedlemmer. Begrunnelse: vansker med å få folk til å ta styreverv og at vervene krever en del tid og arbeid. Styret foreslår at godtgjørelsen blir gjeldende fra neste årsmøte (2013) og legges inn i neste års budsjett. Hans Ove orienterer om styrets planer for vinterstrøm i Kastebukta på årsmøtet.

 

Sak 2          Årsberetning

Gjennomgang av årsberetning. Sendes styret for godkjenning før den legges ut på nettsida sammen med regnskap, budsjett og forslag til årsmøtet.

 

Sak 3          Båthus

Brev sendes tre eiere av båthus/”gamle” båtplasser. To av dem bes fjerne private installasjoner på vår eiendom innen 1.mai og tilbys å leie båtplass på samme vilkår som våre medlemmer. Den tredje kan fortsatt disponere sin båtplass, men bes om å betale havneavgift.

 

Sak 4          Vannposter/belysning

Disse er ferdige og klare for installasjon.

 

Sak 5          Vinterstrøm

Nestleder har forfattet et skriv med retningslinjer/vilkår for å opprette tilbud om vinterstrøm i Kastebukta, slik styret har blitt enige om når saken har blitt behandlet på tidligere styremøter.

Referent: E.Ljosåk