Referat styremøte 17.01.12 Skriv ut

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

Tirsdag 17.januar 2012

Til stede: Hans Ove Borgen, Trond Arne Grindem, Elisabeth Ljosåk, Øystein Øvervall, Gunnar Pedersen, Lasse Pershaug, Roar Kaasin

Forfall: Halvor Braathen, Reidar Holte

 

Sak 1                   Regnskap og budsjett

Øystein går gjennom regnskap for 2011 og budsjett for 2012. Noen poster ble justert:

Budsjettert beløp til Reparasjon og vedlikehold på Torsnes økes fra 75 000,- til 100 000,- for å kunne gjennomføre de tiltakene som styret har planlagt her. Posten Innskudd båtplasser Torsnes øker med 16 000,- fordi fire av plassene oppgraderes med utliggere. Budsjettet legges ut på nettsida.

 

Sak 2                   Kastebukta

Det budsjetterte beløpet disponeres slik:

Inntil kr 100 000,-         Grusing, drenering og rensking av bekk

Kr 50 000,-                     Vannposter, lamper, stikk-kontakter

Kr 35 000,-                     Vedlikehold av bryggeanlegg

Det ventes i tillegg ei regning på ca 15 000,- for brygger. På bryggeanlegget er det behov for å reparere landgang, sette ut fortøyningsbommer og løfte/reparere brygge helt ytterst langs fjellet.

 

Sak 3                   Tidspunkt og sted for årsmøte

Årsmøtet berammes til fredag 16.mars, kl. 19.00 på Vertshuset. Innkalling bør sendes ca 1 md før møtet og innkomne forslag samt regnskap/budsjett og årsberetning legges ut på hjemmesida to uker før møtet. Det legges også ut et skriv fra leder.

 

 

Ref: E.Ljosåk

Sist oppdatert torsdag 26. januar 2012 19:28