Forsiden Referater Referat styremøte 29.11.11
Referat styremøte 29.11.11 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

Tirsdag 29.november 2011

Til stede: Hans Ove Borgen, Trond Arne Grindem, Reidar Holte, Øystein Øvervall, Gunnar Pedersen, Lasse Pershaug, Roar Kaasin

Forfall: Halvor Braathen, Elisabeth Ljosåk

Ingen merknader til innkalling og referat.

 

Sak 1                   Båthus i Kastebukta

Saken utsettes igjen i påvente av flere opplysninger.

Sak 2                   Torsnes båthavn

Forespørsel er startet vedr. interesse for bommer/gangbaner. Avventer avklaringer. For øyeblikket er det ikke brukte på markedet. Det innhentes tilbud på nye bommer, en ny bryggeseksjon, samt moringsliner.

Sak 3                   Elektrisk bom

Det er innhentet et tilbud på en telefonstyrt bom: ca. 65.000,- + mva for selve installasjonen. I tillegg kommer graving og tilførsel av strøm. Hans Ove venter tilbud fra en annen leverandør.

Sak 4                   Forberedelse til årsmøte

Oppsett av forslag til budsjett gjennomgått. Ingen endring i medlemskontigent/havneavgift foreslått. Legges ut på nettsida før årsmøtet.

Kastebukta:

Det innhentes tilbud på grusing/masseutskifting. Ansv: Roar.

Forslag: Havnekomiteeens fire medlemmer får mer spesifikke oppgaver og slipper å betale havneavgift. Havnesjef har totalansvar, èn person ansvarlig for opplag/vinterlagring, èn person ansvarlig for brygger og behov for dugnader, og èn person ansvarlig for innkalling til dugnader, samt fravik i oppmøte på dugnader. Havnesjef rapporterer status i styremøter.

Båtplasser kan ikke gå i arv. Praksis ønskes endret. Sjekkes mot neste styremøte.

En orientering rundt evt. vinterstrøm legges ut på nettsida. Ansv: Hans Ove.

Eventuelt

Innhente tilbud på montering av bevegelses-sensorer i Kastebukta. Roar tar en oppgang mot Kai Moen, siden Trond Arne trekker seg. Det må gis en tidsfrist.

Miljøstasjon: saken ikke tatt opp med kommunen så langt.

Neste styremøte: Tirsdag 17/1-12, kl. 18.00.

Saker til behandling på neste møte:

·        Avklart budsjett som legges inn på nettsida.

·        Tidspunkt og sted for årsmøte.

·        Forslag til bryggedugnader i Kastebukta.

·        Saker fra styret som skal opp på årsmøte, samt sette tidsfrist for saker fra medlemmer.

Referent: Reidar Holte