Forsiden Referater Referat styremøte 08.11.11
Referat styremøte 08.11.11 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

 

 

Tirsdag 8.november 2011

 

Til stede: Hans Ove Borgen, Trond Arne Grindem, Reidar Holte, Øystein Øvervall, Gunnar Pedersen, Lasse Pershaug

Forfall: Halvor Braathen,  Roar Kaasin, Elisabeth Ljosåk

 

 

Ingen merknader til innkalling og referat.

 

Sak 1                   Nettside

60-70 personer har vært inne på nettsida etter at info-skrivet ble sendt ut. Krav sendt annonsørene.

 

Sak 2                   Båthus, Kastebukta

Gunnar og Øystein “forfølger” saken.

 

Sak 3                   Torsnes båthavn

Mangler:     12 utliggere (bommer) à 5,5-6 m.

                   1 bryggeseksjon

                   Moringslinjer

                   Bunnlodd

Det sendes ut forespørsel vedr. interesse for gangbaner ( istedenfor rene bommer).

 

Sak 4                   Årsmøte – forberedelser

 • Budsjett settes opp i neste styremøte. Økonomien vår må ta høyde for forventede strengere miljøkrav på sikt (Dette kan bli en større utgiftspost for båthavnene). Hva med å opprette en miljøstasjon i Kastebukta? Kommunal støtte? Hans Ove undersøker.
 • Vi må se oss om etter et annet lokale til årsmøte, siden Holstad velger å holde stengt. Vertshuset?
 • Tidspunkt: Fredag 2.mars 2012
 • Ny bomløsning, Kastebukta. Hva med kortleser eller en form for telefonbasert løsning? Gunnar sjekker priser før neste styremøte.
 • Årsmøteinnkalling skjer skriftlig som tidligere, men vi kan kanskje henvise til nettsida vedrørende agenda? (Vi må huske 3 ukers frist i forhold til innsigelser eller ønsker om saker som bør tas opp).

 

Eventuelt

 • Oljebeis til bryggeseksjoner må oppbevares frostfritt. Tas opp med havnesjefene.
 • Lys i Kastebukta: Vi bruker mye penger på strøm. Kan vi redusere antall lyskastere som står kontinuerlig på om natta? Hva med bevegelses-sensorer?
 • Støttemedlemskap som utgår: sjekkes mot bomnøkkelregisteret. Ansvarlig: Øystein.
 • Gebyr mot ikke å møte på dugnad må vurderes (står i vedtekter, men ikke praktisert).
 • Havneansvarlig i Kastebukta: Dette er ei stor oppgave, kanskje for stor for en person? Det er forslag om at ansvarsområdet deles i 3 (må velges på årsmøtet).
 • Vannposter er ikke bestilt enda. Det vil bli bestilt 8 vannposter m/lysinstallasjon.
 • Rydding av vegetasjon: Trond Arne kan være interessert i å starte en innsats. Tas opp med Elsa Jensen. Videre hogst/rydding annonseres på nettside.
 • Neste møte: 29.november 2011, kl.18.00

 

 

Referent: Reidar Holte

Sist oppdatert tirsdag 22. november 2011 21:12