Forsiden Referater Referat styremøte 11.10.11
Referat styremøte 11.10.11 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

Tirsdag 11.oktober 2011

Til stede: Hans Ove Borgen, , Trond Arne Grindem, Roar Kaasin, Reidar Holte, Øystein Øvervall, Elisabeth Ljosåk

Forfall: Gunnar Pedersen, Halvor Braathen, Lasse Pershaug

Ingen merknader til innkalling og referat

Sak 1                   Kastebukta

Det er mange oppgaver på brygga og styret kommer fram til at de bør fordeles mer spesifikt på havnekomiteens medlemmer fra neste årsmøte, slik at en person har ansvaret for utsett/opptak og en person har ansvar for dugnader. Havnesjefen kaller inn til dugnad i løpet av høsten.

Det har vært noe rot i forhold til plassering av båter i vinteropplag. Et medlem som tok opp båten før felles opptak har ikke etterkommet havnesjefens anmodning om å flytte båten fordi den står for nær opptak. Det bør utarbeides en plan for plasseringen av båter før neste høst som alle må følge.

Sak 2                   Vinterstrøm

Leder orienterer om tilbud på strømskap fra Holte Industri AS. Det arbeides videre med saken fram mot årsmøtet.

Sak 3                   Nettsida

Det settes opp skilt med nettadressen på Ulefoss brygge og i Kastebukta. Sida er fremdeles ikke ferdig, men sekretær trenger opplysninger om bryggeanlegga og historien til foreningen for å jobbe videre med den.

Sak 4                   Økonomi

Kasserer orienterer. Vi har ca. 227.000,- på innskuddskonto og ca. Kr. 95.000,- i gjeld.

Sak 5                   Vakthold sommer-12

Leder har innhentet tilbud fra G4S og Telemark vaktselskap på Gvarv. Det ble ikke tatt stilling til hvilket selskap vi skal velge. Saken tas opp igjen seinere.

Sak 6                   Vannposter

Styret vedtar å bestille 8 vannposter fra Bø og Sauherad Produkter AS til ca. 2500,- pr stk.

 

Sak 7                   Båtførerprøven – kurs

Vi tilbyr kurs på ettervinteren (februar?) hvis vi får nok påmeldte. Medlemmene informeres om tilbudet på nettsida og i inforskriv. Frist for påmelding: 15.desember.

Sak 8                   Informasjonsskriv til medlemmene

Sekretær har utarbeidet et forslag og med noen justeringer ble det vedtatt å sende ut skriv til medlemmene der de informeres om nettsida og kurs. Roar kopierer, Elisabeth får det i posten.

Sak 9                   Båthus på vår eiendom

Det har ikke skjedd noe i saken.

 

Eventuelt

Torsnes: Det ble lovet at dobbeplasser skulle skiftes ut med bommer da innskuddet ble høynet til kr. 10000,- for et par år siden. Det har ikke skjedd. Styret kontakter havnesjef og ber ham om å oppgradere dobbeplassene. Samtidig jobbes det med evt. graving og å legge ut to nye plasser, jf. referat fra styremøte 5/9.

Bom – Kastebukta: Noen medlemmer har uttrykt ønske om elektrisk bom ned til brygga. Leder har undersøkt pris og styret tar saken opp på et seinere tidspunkt.

Neste styremøte: 8.november kl.18.00

 

Ref: sekretær