Forsiden Referater Referat styremøte 05.09.11
Referat styremøte 05.09.11 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING

Mandag 5.september 2011

Til stede: Hans Ove Borgen, Gunnar Pedersen, Trond Arne Grindem, Lasse Pershaug, Roar Kaasin, Elisabeth Ljosåk

Ikke til stede: Halvor Braathen, Reidar Holte, Øystein Øvervall

 

Sak 1     Godkjenning av sakliste og referat

Ingen merknader.

 

Sak 2     Bryggeanleggene

Kastebukta: Lysarmatur/lyspærer er bytta og asfaltering (lapping) av veien ned til området blir gjort i nærmeste framtid. Pengene som er avsatt i budsjett til oppgradering er ikke brukt. Havnesjefen ønsker å reparere/rette opp brygga langs fjellet og en av landgangene i løpet av høst/vinter. En av naboene ber om at trær på båtforeningens område som skygger for utsikten blir felt. Roar kaller inn til dugnad.

I følge havnesjefen bør det vurderes mudring.

Gunnar ber om at Roar fjerner en utrangert båt som han har kjøpt av et medlem som skylder havneavgift. Gunnar mener videre det er heftelser på båten i form av ubetalt havneavgift, og at Roar nå må betale dette. Vedtak: Hans Ove sjekker med kasserer hvor mye medlemmet skylder og tar kontakt med vedkommende og ber han betale det utestående.

Båthus som ligger på båtforeningens område bør fjernes. Styret undersøker tidligere korrespondanse i saken.

Båter som ligger i opplag på land og ikke har båtplass må betale for at båten står der. Roar undersøker hvem det gjelder.

Fire står på venteliste.

Torsnes: To av plassene er bare brukbare til pramplasser pga dybde. Lasse sjekker om en gravemaskin kan grave ut så plassene blir brukbare igjen.

Kommunen har tidligere gitt tillatelse til å legge ut to nye plasser. Det anslås av Lasse å koste ca. kr. 40 000,-. Saken tas opp på neste styremøte.

Plenklipping: Utgifter til bensin til plenklipper tas av Lasses budsjett.

Ingen venteliste, to plasser ledige.

 

Sak 3     Vinterstrøm

Hans Ove orienterer om prisoverslag på sikringsskap.

Leder har mottatt mailer fra et medlem som hevder at styret ikke har myndighet til å tilrettelegge for vinterstrøm og viser til vedtak fattet av årsmøtet der et forslag ble nedstemt. Styret har sett på referatet og der står det ingenting om hvilke premisser som lå til grunn for vedtaket, men ”gamle” styremedlemmer husker diskusjonen. Styret mener saken stiller seg annerledes fordi premissene er endret. Kostnadene skal nå i sin helhet belastes brukerne, og det er en forutsetning at ledninger legges forsvarlig (ny kurs i bua, det graves ned ledning som kun går til vinterstrøm) og at avlesersystemet er pålitelig.

Vedtak: Siden saken synes å provosere enkelte medlemmer blir ingenting gjort i saken før etter førstkommende årsmøte. Styret legger da fram et gjennomtenkt forslag med kostnadsoverslag.

 

Sak 4     Nettsida

Leder og sekretær var på opplæring hos Superlativ for å kunne drifte sida i uke 34. Styrets intensjon er å bygge opp sida fram mot årsmøtet, slik at den først da er ”oppe og går”, men det informeres om nettsida i forbindelse med årsmøteinnkallingen.

Det har kommet klage fra et medlem om at styret ikke har informert om nettsida, men det har styret bevisst valgt å ikke gjøre, nettopp fordi den er under utarbeiding. Det blir også hevdet at ”Nordsjøgløtt” savnes.

 

Sak 5     Opptak

Fastsettes til 24.september under forutsetning at kran er tilgjengelig på den datoen. Lapper henges opp på bryggene.

 

Sak 6     Regnskap/budsjett

Utsettes siden kasserer ikke er til stede.

 

Sak 7     Vakthold

Tilbud mottatt fra Midt-Telemark Vaktselskap for vakthold på alle bryggeanleggene: kr. 6000,- pr. md. Saken tas opp igjen senere.

Sak 8     Vannposter

Styret vedtar at 6 vannposter (sommervann) settes opp i Kastebukta. Tømming av slanger før vinteren må gjøres på dugnad.

Sist oppdatert tirsdag 20. september 2011 10:22