Forsiden Referater Referat styremøte 14.06.11
Referat styremøte 14.06.11 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING
Mandag 14.juni 2011
Til stede: Hans Ove Borgen, Gunnar Pedersen, Trond Arne Grindem, Lasse Pershaug, Reidar Holte, Øystein Øvervall, Elisabeth Ljosåk
Forfall: Roar Kaasin, Halvor Braathen

SAK 1     Innkalling og referat 
Innkalling og referat godkjent uten merknader.

 

SAK 2     Kastebukta
Elektriker har vært på befaring og kommet med sine anbefalinger. Det arbeides videre med kostnadsoverslag.
Det protokollføres at Øystein Øvervall er uenig i vedtak fattet av styret 21.mars om å tilrettelegge og tilby vinterstrøm i Kastebukta.
Utliggere er kjøpt fra Akkerhaugen båtforening og legges ut i nærmeste framtid. Det er behov for noen flere bommer og brygger
Asfaltering/reparering av bakken ned til Kastebukta bør prioriteres. Hans Ove bestiller nå "lapping"/fylling av hull, så vurderes det om det er nødvendig med grundigere arbeid på vegen neste år.

 

SAK 3     Grasrotandel

Registrering i Frivillighetsregisteret sendes av sekretær.

Nettsida: http://ulefossbaatforening.no/w/ er oppe og går.

 

SAK 5     Fyrlykt

Det må legges inn grus og sementeres. Hans Ove jobber videre med saken.

 

SAK 6     Pensjonisttur 30/6

Foreløpig har vi for få båter. Styret ringer rundt for å få flere til å stille opp.

Sist oppdatert tirsdag 20. september 2011 10:34