Forsiden Referater Referat styremøte 11.04.11
Referat styremøte 11.04.11 PDF Skriv ut E-post

REFERAT FRA STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING
Mandag 11.april 2011
Til stede: Hans Ove Borgen, Gunnar Pedersen, Trond Arne Grindem, Halvor Braathen, Lasse Pershaug, Roar Kaasin, Elisabeth Ljosåk
Forfall: Reidar Holte, Øystein Øvervall

 

Sak 1     Godkjenning av sakliste og referat
Innkalling og referat godkjent med følgende merknad til sak 4: Havnesjef for Kastebukta har fått overlevert ei venteliste på båtplass fra forrige havnesjef. Roar tar en ringerunde for å kartlegge om personene på lista fremdeles ønsker plass.

 

Sak 2     El-anlegg Kastebukta
Elektriker har befart Kastebukta og kommet med anbefalinger for oppgradering og tilrettelegging for vinterstrøm. Det kan settes opp et vanntett skap (ca 5-6000,- kr.) med 16 kurser, målere og stikkontakter eller flere mindre skap slik at strekket på skjøteledningene blir kortere. Alle kostnader med tilrettelegging og bruk belastes brukerne. Hans Ove følger opp saken.

 

Sak 3     Nettside
Hans Ove bestiller oppretting av nettside: kr. 7000,- + årsavgift kr. 1200,-.

 

Sak 4     Grasrotandel
Gunnar har fått søknadspapirer og arbeider videre med saken.

 

Sak 5     Utsett av båter
Det planlegges utsett lørdag 30.april og lørdag 14.mai. Roar henger opp liste for påmelding.

 

Sak 6     Vedtekter
Vedtektene er oppdatert og sendes styremedlemmene.

 

Sak 7     Brygge Kastebukta
Hans Ove har undersøkt priser. Akkerhaugen har brukte brygger til salgs og Halvor ser på dem og tar en avgjørelse om de er i god nok stand.  Vi trenger 3, men kan kjøpe inn 5-6 stk.

 

Sak 8     Securitas
Hans Ove har vært i kontakt med Securitas for å kartlegge hva tjenesten vi kjøper innebærer. Styret vedtar å si opp avtalen.

 

Sak 9     Eventuelt
Halvor orienterer om fyrtårn som Telemarkskanalens venner har bedt båtforeningen om bistand til å ferdigstille. Det må også fjernes to jernpåler på vestsida av brygga.

Sist oppdatert tirsdag 20. september 2011 10:28