Forsiden Historie
Historien bak Ulefoss båtforening PDF Skriv ut E-post

Det var på Ulefoss, i likhet med mange andre steder, et ikke ubetydelig uorganisert båtliv. Våre båter lå spredt rundt i Ulefossområdet og jeg talte opp til mer enn 150 båter den gang.  Jeg hadde syslet med tanken i flere år om å få startet opp en båtforening.

Utklipp fra Varden fra dengang

Jeg bodde selv i Oslo på den tiden. Jeg rykket inn en annonse i Ulefoss avis i februar 1970, og det møtte opp over 40 personer på daværende Heggens pensjonat. Første året var vi allerede mellom 60 og 70 medlemmer.  I det første styret fikk vi med bl.a. Ole  Bjørn Stoa, slusevokter Smukkestad fra Kanalen, Halvor Solli som senere ble formann, Alf Krohn og Anton Valle, samt undertegnede som formann. Vi fikk til en midlertidig avtale med Kanalselskapet og grunneier Cappelen om å få benytte nordsiden av Ulefoss gamle dampskipsbrygge til den første båthavna.  Der ble det plass til 25 båter. De fleste medlemmene hadde passbåter rundt 15 fot samt en del prammer. Våren 1970 sto vi på isen ved Ulefoss brygge og brente av jernbaneskinner på tømmerslippen. Det var Ole Bjørn Stoa som var primus motor for dette, og stilte opp med utstyr.   I det hele tatt var det lett å be medlemmene om å stille opp på dugnad. Det var mange nevenyttige folk i foreningen som ikke var redde for å ta i ett tak.  Vi ønsket oss et eget bensinanlegg, og det fikk vi ordnet i en avtale med Norsk Brændselsolje.  Denne ble lagt på sydsiden av dampskipsbrygga og var et godt alternativ i flere år. Vi ønsket å til en avtale med Statens Bensinavgiftsfond som kunne gi oss økonomisk støtte til å bygge ut båthavna. Imidlertid krevde Bensinavgiftfondet at vi eide området selv, eller hadde en meget langsiktig avtalte med grunneier. Vi måtte derfor se oss om etter et større område, og var heldige, og fikk en avtale med brukseier Aall i Kastebukta. Siden jeg selv arbeidet i Oslo var det kort vei for å besøke karene i Bensinavgiftsfondet.  Jeg ble nok en liten "plageånd" der, men de gav oss kr. 250.000,- i økonomisk støtte. Det var mye penger for 40 år siden. Det var grunnlaget for å kunne bygge ut i Kastebukta. Foreningen utviklet seg raskt og var en periode Norges største båtforening i innlandet,med over 300 medlemmer.

I dag er det også hyggelig å se at kommunen har bidratt, så man har fått eget drivstoffanlegg ved gjestebrygga. Det som mangler der er en egen slipp for utsetting av båter fra trailer. Ønsket er også at Ulefoss Brygge, som en av de siste i Telemarkskanalen, skal bli reetablert og kunne bli utgangspunkt for bl.a Henrik Ibsens turer på kanalen.  Ulefoss bryggepark med Øvre Verket, Ulefoss Brygge, Ulefoss gjestebrygge, Ulefos Jernværk med bl.a. Haugbygningen og Sondresens hotell som "bed an breakfast" for turister er spennende.

Selv har jeg ikke helt sluppet båtlivet, men har sittet i styret i Skøyen båtforening i over 20 år. Vi har vår båthavn helt innerst i Frognerkilen inntil Kongsgårdens jorder. Foreningen vår er på omlag samme størrelse som Ulefoss.


Beste hilsen
Arvid Sten

tlf. 464  10 215KastebuktaTorsnes

Ulefoss_BryggeKastebukta_graving

bryggefaksimile_Varden2

Sist oppdatert torsdag 22. desember 2011 13:33