Forsiden Bryggeanlegg Norsjø
Norsjø PDF Skriv ut E-post

 

Våre tre bryggeanlegg ligger nær Ulefoss sentrum ved innsjøen Norsjø. Navnet kommer av gammelnorsk nór, som betyr «trang» eller «smal». Dybden ligger for en stor del på ca. 170 m. Norsjø er regulert ved dam ved Skotfoss til en høyde over havet på 15,3 m. Lengde ca. 30 km, og den største bredden er ca. 3 km (ved Ulefoss). Norsjø er drikkevannskilde for kommunene Skien og Nome. De fleste elver som tilhører Skiensvassdraget samles i Norsjø før vassdraget munner ut i Skienselva. De største av disse er Eidselva fra Bandakkanalen, Bøelva fra Seljordsvatn og Sauarelva fra Heddalsvatnet.

Norsjø utgjør en sentral del av Telemarkskanalen, og den binder sammen Bandakkanalen med Norsjø-Skienkanalen. Telemarkskanalen består av ialt 18 slusekammer, og er 105 km lang. Fra Bandak til havnivå er høydeforskjellen på i alt 72 m. Det største sluseanlegget er Vrangfoss, rett nord for Ulefoss. Bandakkanalen ble av reisemagasiner omtalt som "Verdens 8. underverk" da den ble åpnet i 1892.

Som transportåre for mennesker, varer, dyr og tømmer hadde kanalen svært stor betydning frem til vegbygging og motorisert veitransport etter hvert overtok. I dag er det småbåter, i tillegg til kanalbåtene MS «Victoria», MS «Henrik Ibsen» og M/S Telemarken som i sommerhalvåret trafikkerer Telemarkskanalen fra Skien til Dalen.  Fra Norsjø kan man seile med båt opp til Heddalsvatnet og Notodden. Strekningen Notodden-Skien var den siste med kommersiell tømmerfløting i Norge. Fløtingen opphørte i 2005.

Det finnes en del reiselivsvirksomhet ved Norsjø. Her finner man, foruten overnattingssteder og campingplasser, både skulpturpark, golfbane og museer. I Ulefoss finnes restaurant, pub, kino, butikker og håndverkstunet Øvre Verket med utstillinger, utsalg og spiseri. På øya Munken er det restaurant, selskapslokaler og hytteutleie. Sluseanleggene er populære turistmål, for eksempel Løveid ved Skotfoss (3 kammer), og Ulefoss (3 kammer), Vrangfoss (5 kammer) og Lunde (1 kammer). Ulefos Hovedgaard ligger også ved Norsjø, og er en del av Telemark Museum.

 

 

 

Kilde: Wikipedia

Sist oppdatert tirsdag 27. september 2011 16:13