Forsiden Årsberetninger Årsberetning 2013
Årsberetning 2013 PDF Skriv ut E-post

Pr. d.d. har Ulefoss båtforening ca. 200 medlemmer. I løpet av det siste året har styret avholdt 7 styremøter i foreningens lokaler på Ulefoss Brygge.

Siden nettsiden vår ble aktiv har hele 8’667 personer vært inne og lest referater fra styremøter og tall fra vårt regnskap og kommende budsjetter. Disse tallene er vi fornøyde med.

I år har det ikke kommet noen forslag fra medlemmene, dette viser vel at de fleste er fornøyd med hva som skjer. I fjor var det 4 dugnader i Kastebukta med god innsats. Havnesjefen melder om bra oppmøte. Vi har fått montert vinterstrømskap, fjernet den gamle brygge ved betong brygga, gravd og montert nye flyte elementer. I tillegg har vi byttet ut en god del gammel masse som i var bærekraftig på flere steder, samt at vi har ryddet og fjernet kvist.

Det har vært en god del møtevirksomhet mellom foreningen og kommunen som har tatt en god del forskjellige retninger, men kan melde at nå er alle planer for pumpe hus, nytt toalett og elektrisk bom på plass. Ting har tatt tid, men det er gjort i den hensikt i å spare penger ved å benytte seg av kommunen og den fremdrift de har. Foreningen har brukt ca. 117’499,- kr i Kastebukta mot 100’000,- kr som var budsjettert. Foreningen har god økonomi og et lite overskudd, noen regnskapet viser.

Det kommende året har skal vi kjøpe og montere elektrisk bom i Kastebukta. Denne koster 55’000,- kr I tillegg har vi fått pålegg fra El. Verket om forbedring av det elektriske anlegget. Nome Elektro har anslått dette til ca. 40’000,- kr. Det blir også montert nytt elektrisk inntak. I Kastebukta må vi gjøre noe gravearbeid og oppfylling mot de nye betongelementene. Per Ole er satt på saken, men vi håper å få noe gratis arbeid av kommunen. Det blir også nye fortøyningsbommer ved den nye betongbryggen. 15 stk. (ved den gamle) og bytte noen gamle uteliggere ved pir 1. Dette har en kostand på ca. 100’000,- kr. Vi har satt av va 55’000,- kr til diverse vedlikehold i Kastebukta. Den totale rammen er på ca. 250’000,- kr

Foreningen har fornyet avtalen med Midt Telemark Vaktselskap for 2014. Om det er noen som ønsker å se loggen for 2013 kan man kontakte styret.

Torsnes Brygge er i meget god stand. Årets dugnad består kun av overflatebehandling og noe opprydding. Ingen venteliste og ingen ledige plasser.

Ulefoss Brygge er også i meget god stand. Ingen dugnader fastsatt enda.

Med dette en god sommer J

Hans Ove Borgen