Forsiden Årsberetninger Årsberetning 2012
Årsberetning 2012 PDF Skriv ut E-post

Det er brukt mindre penger i kastebukta enn det som var budsjettert (93 000 kroner). Men dertil mer på Torsnes (158 000) som er nå blitt en fullkomplett brygge med bare uteliggere.

Dagens styre mener aktivitetsnivået i foreningen også det siste året har vært høyt. Og som regnskapet viser, har foreningen drevet ut i fra den økonomien den har å rutte med. Det retters en stor takk til våre havnesjefer og vår dugnadsgjeng som har utført et solid arbeid på våre bryggeanlegg. Det har vært avholdt tre dugnader på Torsnes, og tre dugnader i kastebukta med et veldig bra oppmøte. Havnesjefene kan melde om at de har kontroll på hvem som eier og disponerer båtplassene samt ventelister.

Telemarkskanalens venner var i fjor sommer ba i fjor vår båtforening om bistand til å ferdigstille en fyrlykt ute i helgen. Oddvar Kleivane og undertegnede var ute og vasket og malte fyrlykten til Telemarks kanalen rundt.

Styret sliter med å få båter pensjonisturene til Norsjø ferieland. Hvis ikke dette bedrer seg tror jeg vi må si i fra oss denne oppgaven. Styret kan ikke slite dagesvis med å finne folk som har lyst til å bidra til denne aktiviteten.

Styret har hatt en vaktavtale med Midt-Telemark vaktselskap sesongen 2012, og de kan meddele fra logg at de har hatt noen møter med noen lystige medlemmer på sine vakt runder. Foreningen har mottatt et nytt tilbud for sesong 2013 tilsvarende 2012.

Informasjon angående møtegodtgjørelse for styremedlemmer

Jeg med fler har gått på en ny periode i styre, finner det da ikke riktig og iverksette denne kompensasjonen da jeg selv har vært med og foreslått den innført.
Til orientering:

Innkommende forslag fra styret

  1. Styret ønsker å pålegge eksisterende   a logg noen n møter med noen lystige medlemmer sensommer. enne aktiviteten. e i helgen. tt en fullkomplett bmedlemmer som har et for lavt innskudd på båtplasser pga. oppgraderinger og innbetale innskudd til gjellende priser. Dette vil gi mange kroner i kassen som vi anslagsvis kan bruke på ett nytt bryggeanlegg. Tror kanskje dette beløpet kan ligge i størrelsesorden

200 – 250 000.
Til diskusjon:
Styret i 2010 regnet ut at selvkost ville være ca.
6*3 m = 15 000
8*3,5 m = 18 000
Disse beløpene burde man se på og kanskje oppjustere til forslag årsmøte 2015.

  1. Vinterstrøm: Foreningen ønsker å ta kostnaden med vinterstrømskap for sine medlemmer. Foreningen mener dette er en enklere måte og selge enkeltvis strøm til medlemmer som ønsker dette. Dette vil innbringe penger i klubbkassen på sikt.
  2. Formann orienterer angående kommuneaktivitet i kastebukta.

Takker de som er på vei ut av styre for fremragende innsats og ønsker de nye hjertelig velkommen til styret i Ulefoss Båtforening.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske dere alle en god båtsommer.

Med vennlig hilsen
Hans Ove Borgen
Formann ved Ulefoss Båtforening

Sist oppdatert fredag 01. mars 2013 20:46