Forsiden Årsberetninger Årsberetning 2011
Årsberetning 2011 PDF Skriv ut E-post


ÅRSBERETNING 2011

Foreningen har 230 medlemmer. Styret har avholdt 9 styremøter i foreningens lokaler på Ulefoss brygge. Styret har i årsmøteperioden bestått av:

Leder                          Hans Ove Borgen (1 år igjen)

Nestleder                    Gunnar Pedersen (på valg)

Kasserer                     Øystein Øvervall (1 år igjen)

Sekretær                     Elisabeth Ljosåk (på valg)

1. varamedlem           Trond  Arne Grindem (1 år igjen)

2. varamedlem           Reidar Holte (på valg)

Havnesjefer:

Kastebukta                 Roar Kaasin (på valg)

Ulefoss brygge           Halvor Braathen (1 år igjen)

Torsnes                      Lasse Pershaug (på valg)

 

Havnekomiteen:

Bård Haugerud, Tor Johan Lindgren, Lars Grønnestein Vibeto og Kjeld Stub-Jacobsen

 

Valgkomiteen:

Oddvar Kleivane, Morten Grini, Tor Ove Ramtoft

 

Det er brukt mindre penger i Kastebukta enn det som var budsjettert, men det har blitt arbeidet aktivt med flere utbedringer som kan igangsettes av det nye styret vår-12. Det er hentet inn anbud på ny bom og fra elektriker. Vannposter med strømuttak og belysning er ferdig produsert, men ikke montert. Den gamle stolpebrygga er fjerna og det er montert brygger og bommer som ble kjøpt brukt fra Akkerhaugen. På Torsnes er det utført vanlig vedlikehold.

 

Telemarkskanalens venner ba i fjor sommer båtforeningen om bistand til å ferdigstille en fyrlykt, noe havnesjefen ved Ulefoss brygge tok ansvar for. Foreningen lånte også ut sine lokaler til Norsjø-Skienskanalens 150-årsjubileum. Medlemmer bidro med 4-5 båter da den årlige pensjonistturen til Akkerhaugen ble arrangert 30.juni. Det var rundt 25-30 deltakere på turen.

Styret sa opp vaktholdavtalen på bryggeanlegga fra oktober fordi den var for dyr og for dårlig etter vår mening. Firmaet kunne ikke framvise logg på vaktholdet på forespørsel. Vi har innhenta anbud fra andre vaktselskap, men det er ikke inngått ny avtale. Det må det nye styret gjøre slik at det blir vakthold sommeren 2012.

 

Vi har opprettet ei hjemmeside for foreningen (http://ulefossbaatforening.no) som har tatt over for medlemsskrivet Nordsjøgløtt. Leder og sekretær har vært til opplæring hos Superlativ og vi har brukt høsten til å utarbeide nettsida. Vi håper at det vil føre til at informasjon fra styret til medlemmene flyter mer effektivt. Kontaktinformasjon, prisliste og lignende er lett tilgjengelig og referater fra styremøtene blir lagt ut på sida slik at medlemmene kan holde seg orientert om saker styret jobber med. Vi håper at medlemmer i framtida vil sende oss innlegg, bilder og tips om stoff vi kan legge inn. Foreningen har gjennom nettsida tilbudt medlemmer kurs for å ta båtførerprøven, men det meldte seg ikke nok deltakere til at kurset ble igangsatt denne gangen.

 

Styret har holdt seg innenfor budsjettet. Vi håper på mer aktivitet neste sesong, ikke minst på dugnadsida. Det nye styret anbefales å håndheve utskriving av bøter for manglende frammøte på dugnad. Det er ingen ventelister på bryggeanleggene per dags dato.

Sist oppdatert torsdag 08. mars 2012 17:19