Forsiden Årsberetninger Årsberetning 2010
Årsberetning 2010 PDF Skriv ut E-post

 

                                                                                                          Ulefoss, 18.02.2011

Årsberetning for 2010

Fra enkelte medlemmer har det kommet klage på at styret ikke arbeider slik de selv mener styret skal, det være seg praktiske oppgaver eller mangel på framtidsplaner. Mange av klagene har kommet via andre personer.

Enkelte mener at det er styrets soleklare oppgave blant annet å skaffe plasser til langt større båter enn hva som har vært vanlig i havnene våre, at foreningen vår skal refinansiere hele anlegget i Kastebukta og ta opp stort låneopptak. Ønskene er mange.

Dagens styre mener at aktivitetsnivået i foreningen også det siste året vært høyt, og som regnskapet viser, har foreningen drevet ut ifra den økonomien foreningen har hatt å rutte med.

Å drive med underskudd er dårlig drift. Som regnskapet viser, kom det inn 391.000 kroner siste år, mens det gikk ut igjen 371.000 kroner, altså et overskudd på 20.000 kroner.

Det bør rettes en stor takk til våre tre havnesjefer, som igjen har utført et utmerket arbeid og solid budsjettstyring sammen med vår kasserer.

Det er blitt byttet ut bryggeseksjoner og uteriggere i Kastebukta, bryggeanlegget er justert, det er ryddet i skråningen opp mot Romnesvegen, det er gruset og ryddet – men fortsatt står det mye igjen i Kastebukta, som det trengs investeringer til.

I denne forbindelse foreslår styret i neste års budsjett at det settes av 150.000 kroner til Kastebukta, slik at en blant annet kan fortsette å ruste opp bryggeanlegget og få orden på det elektriske anlegget i havna. Et lokalt el-firma er kontaktet, som skal se på anlegget til våren.

Styret har tatt i bruk foreningens møtelokale ved Ulefoss brygge. Det meste av arbeidet er gjort på dugnad, slik at utgiftene er holdt på et lavt nivå. Styret har valgt å ha arkivet lagret i møtelokalet. Det mangler fortsatt papirer for mange år fra foreningens drift, så har du noe/vet om noen som har lagret slikt, meld fra.

Havnesjefene kan melde om at nå har de kontroll på hvem som eier og disponerer båtplassene, samt ventelistene. Det er oppdaget at ikke alle som har plassert seg på venteliste virkelig ønsker båtplass, og har takket nei når tilbudet blir lagt fram.

En tid hadde havnesjefen i Kastebukta et betydelig antall på venteliste, og styret brukte tid på å prøve å løse problemet. Heldigvis ble det ikke gjort investeringer, fordi de fleste på ventelista takket nei.

De som nå takker for seg i styret ønsker de som tar over lykke til, og håper de fortsetter i de samme veivalg dagens styre har lagt opp til.

Styret

 

 

 

Styret besto i årsmøteperioden av: Anders T. Solheim (leder), Gunnar Pedersen (nestleder), Øystein Øvervall (kasserer), Kjell Ivar Borgen (sekretær), Øistein Fjellstad (1.varamedlem) og Reidar Holte (2.varamedlem)

Havnesjefer: Lasse Pershaug (Torsnes), Halvor Braathen (Ulefoss brygge) og Jens Henning Fehn Lunden (Kastebukta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert mandag 19. september 2011 19:45