Forsiden Årsberetninger Forslag til Årsmøte 2016
Forslag til Årsmøte 2016 PDF Skriv ut E-post

I år er det kun kommet forslag fra styret.  

 

FORSLAG 1 – HAVNEAVGIFTEN

Styret foreslår å øke havneavgiften i fra 1600 til 1700kr 

 

FORSLAG 2 – ARVING AV BÅTPLASS

Det har vært en ordning der folk har kunnet arve båtplasser uten at innskuddet

endres. Styret foreslår at denne ordningen avsluttes. Styret ønsker at plasser kan

overdras men at ny eier skal betale innskudd i forhold til dagens priser og ny

ordning med nedskriving av verdi på båtplass. 

  

Styret

Sist oppdatert onsdag 16. mars 2016 21:10