Forsiden Årsberetninger Forslag til årsmøtet 2015
Forslag til årsmøtet 2015 PDF Skriv ut E-post

                                           

I år er det kun kommet forslag fra styret.   

              

                

FORSLAG 1 – ENDRING AV PRISER

                 

Opptak økes fra kr 800,- til kr 1000,-

Utsett økes fra kr 900,- til kr 1000,-

Opplag økes fra kr 800,- til kr 1000,-

                                             

                                           

FORSLAG 2 – Nedskriving av innskudd på båtplass.

                                                                                

Tillegg i vedtektene:

Alle nye innskudd på båtplasser vil bli redusert med 5% pr år de 10 første årene. Plassenes innskudds verdi skal reduseres med maks 50 %. Dvs. Ved et innskudd på 10000,- vil en etter 10 år få igjen 5000,- Etter 10 år skal verdien ikke lengre reduseres.

                                            

                                         

FORSLAG 3 – Varighet på verv.

                                                         

Styret foreslår at §6 i vedtektene endres etter følgende oppskrift:

Alle verv økes til 2 år. Etter dagens vedtekter blir alle i havnekomiteen og alle i valgkomiteen byttet ut vært år. Styret mener det er lite lurt at alle i begge disse komiteene byttes ut hvert år. Dette bør settes opp slik at ikke alle byttes samtidig. 1 år byttes det 2 stk i valgkomiteen og 1 stk i havnekomiteen neste år byttes det 1 stk i valgkomiteen og 2 stk i havnekomiteen. Det året havnesjefen byttes, byttes det 1 stk i havnekomiteen.

                                                                           

§6  Faste komiteer
Under styret sorterer følgende faste komiteer som på årsmøtet velges for ett år av gangen:
1: Havnekomiteer bestående av havnesjef og to medlemmer.
2: Valgkomite bestående av formann og to medlemmer.

                                                            

                                                                

Styret

Sist oppdatert tirsdag 31. mars 2015 19:00